Nils Kristian Klev ble ny leder for Allmennlegeforeningen

Nils Kristian Klev er fastlege i Røyken kommune og kommer fra vervet som nestleder i Allmennlegeforeningen. Klev tar over etter Tom Ole Øren. Nils Kristian Klev vant med 37 mot 34 stemmer til Egil Johannesen. Valget av ny leder fant sted den 8. mai. Til lederkandidaturet i Allmennlegeforeningen (Af) hadde to kandidater meldt seg: Egil Johannesen, spesialist i allmennmedisin ved Medisinsk Senter Fornebu og tidligere … Continue reading Nils Kristian Klev ble ny leder for Allmennlegeforeningen

Her er verdens 20 største legemiddelselskaper

Johnson & Johnson, Pfizer og Roche er verdens tre meste verdifulle legemiddelselskaper, tett fulgt av Merck, Novartis og Abbvie. J&J er fire ganger større enn Equinor målt i markedsverdi. Det viser tall fra fra det anerkjente analysebyrået GlobalData. Tallene er innhentet 31.12. 2018. De tre største norske legemiddelselskapene er Pfizer, Novartis og MSD. Gilead inntar fjerdeplassen. J&J er 2,5 ganger mer verdt enn det norske … Continue reading Her er verdens 20 største legemiddelselskaper

Årets lønnsoppgjør for sykehuslegene er i boks

Mandag kveld kom Legeforeningen og Spekter til enighet om årets lønnsoppgjør for sykehuslegene. Oppgjøret er i sin helhet avtalt sentralt, og det vil derfor ikke bli gjennomført lokale forhandlinger ved det enkelte helseforetak. I tillegg til lønnstillegg i tråd med frontfaget til de ulike legegruppene, er partene enige om å nedsette en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skal arbeide med analyse av lønnsdata og beregningsmodeller fram mot hovedoppgjøret … Continue reading Årets lønnsoppgjør for sykehuslegene er i boks

Fastlegenes arbeidsbelastning øker

– Nå haster det mer enn noen gang med at regjeringen setter inn strakstiltak, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen. Etter bruddet i normaltarifforhandlingene i 2018, ble partene enige om å sette ned en partssammensatt arbeidsgruppe. Målet var å kartlegge omfanget av fastlegenes oppgaver av varig karakter, som tidligere ikke er blitt kompensert. Dette melder Legeforeningen. Arbeidsgruppen ble satt sammen av representanter fra staten … Continue reading Fastlegenes arbeidsbelastning øker

Kampen mot Aids kan være vunnet – ny behandling som stanser overføringen av HIV-viruset er funnet

En bred studie over mange år beviser at hivpositive som får antiretroviral behandling (ART) ikke kan smitte andre. En europeisk studie av nesten 1000 homofile par som hadde sex uten kondom – hvor en av partnerne hadde HIV og tok antiretrovirale stoffer for å undertrykke viruset – viste at behandlingen forhindrer seksuell overføring av viruset. Medisinens suksess viser at dersom alle med HIV får ART-behandling, … Continue reading Kampen mot Aids kan være vunnet – ny behandling som stanser overføringen av HIV-viruset er funnet

Professor advarer: Unge dødssyke pasienter nektes behandling fordi de tilhører en pasientgruppe med mange eldre

Unge kreftpasienter nektes tilgang til innovativ legemiddelbehandling fordi de tilhører en pasientgruppe med høy gjennomsnittsalder. Dette gjelder blant annet unge pasienter med lungekreft. Det forteller professor i helseøkonomi ved NTNU, Jon Magnussen til HealthTalk. Magnussen ledet arbeidet med prioriteringsrapporten På ramme alvor. Magnussen-gruppen vurderte hvordan grad av alvorlighet skal benyttes i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten. Magnussen-rapporten la til grunn at absolutt prognosetap skal benyttes som mål … Continue reading Professor advarer: Unge dødssyke pasienter nektes behandling fordi de tilhører en pasientgruppe med mange eldre

27 000 har mer enn én kreftdiagnose

Antallet personer med mer enn én kreftdiagnose øker. Over 27 000 personer i Norge lever med flere diagnoser. I 2017 fikk 1146 personer flere kreftdiagnoser i løpet av ett år. Nå råder kreftregisteret at kreftoverlevere følger rådene for forebygging av kreft. Kreftregisteret har registrert en kraftig økning i antall personer som får flere ulike kreftdiagnoser. De siste 10 årene har 75 prosent flere som får … Continue reading 27 000 har mer enn én kreftdiagnose

AbbVies Skyrizi har fått markedsføringstillatelse

EU-kommisjonen har gitt tommelen opp for Skyrizi – AbbVie sitt innovative legemiddel mot plakkpsoriasis. Nå gjenstår bare en positiv beslutning fra Beslutningsforum før norske pasienter kan få tilgang til Skyrizi. Godkjenningen er basert på fire fase 3-studier der mer enn 2000 pasienter med moderat til alvorlig plakkpsoriasis deltok. I disse studiene oppnådde pasientene som fikk Skyrizi (risankizumab) signifikant bedre effekt enn de som fikk de … Continue reading AbbVies Skyrizi har fått markedsføringstillatelse

Nettleger feilbehandler oftere barn

Nettleger skriver oftere ut antibiotika til barn med luftveisinfeksjon enn ved fysisk legekonsultasjon. Nettleger skriver også oftere ut feil antibiotika. Det viser en ny studie som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Pediatrics. De amerikanske forskerne benyttet seg av data fra en nasjonal database for privat sykeforsikring som omfatter 4 millioner barn. Forskerne undersøkte utfallet av alle legebesøk for barn i alderen 0-17 år på … Continue reading Nettleger feilbehandler oftere barn

Gjør comeback i toppolitikken: Sylvi Listhaug blir ny eldre- og folkehelseminister

Et drøyt år etter at Sylvi Listhaug måtte gå av som justisminister, trer hun på nytt inn i regjeringen, når hun nå avløser Åse Michaelsen (Frp) som ny eldre- og folkehelseminister. Med dette er FrPs sterkeste kort inne i regjeringen. Listhaug er en politiker som engasjerer, provoserer og mobiliserer. I partiet er det store forventinger til at Listhaug vil ta en langt mer offensiv rolle … Continue reading Gjør comeback i toppolitikken: Sylvi Listhaug blir ny eldre- og folkehelseminister

HealthTalk mener: Bent Høie får det som han vil – Beslutningsforum blir lovfestet

Til tross for stor motstand fra en rekke organisasjoner i Stortingets høring: Stortinget vil etter alle solemerker vedta å lovfeste Beslutningsforum. Med dette er Beslutningsforum kommet for å bli. Kun Stortinget kan legge ned denne nykommeren i norsk forvaltningspraksis. Vi har som kjent en flertallsregjering bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti. Det må et politiske jordskjelv til dersom disse partiene på Stortinget skulle … Continue reading HealthTalk mener: Bent Høie får det som han vil – Beslutningsforum blir lovfestet

Her er Arbeiderpartiets oppskrift for å styrke helsenæringen

– Jeg er fornøyd med mye av innholdet i Stortingsmeldingen om Helsenæringen, men vi vil foreslå flere konkrete tiltak når meldingen nå skal behandles i Stortinget. Det sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol til HealthTalk. Hun er tydelig på at stortingsmeldingen var en bestilling fra Stortinget og Arbeiderpartiet. Vi snakket med Kjerkol da Menon-rapporten Helsenæringens verdi nylig ble presentert. Les også:  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen … Continue reading Her er Arbeiderpartiets oppskrift for å styrke helsenæringen

Eksportpotensialet er nærmest ubegrenset – men helsenæringen trenger et større hjemmemarked

De statlige sykehusene og kommunene er den dominerende kunden til den norske helsenæringen. – De må bli bedre til å kjøpe inn ny teknologi, nye medisiner og helsetjenester. Det sier Karita Bekkemellem og Anne-Cecilie Kaltenborn. Bekkemellem er administrerende direktør i LMI, og Kaltenborn er administrerende direktør i NHO Service. Hver for seg leder de bransjeforeningene som er de klart største i den norske helsenæringen, legemidler … Continue reading Eksportpotensialet er nærmest ubegrenset – men helsenæringen trenger et større hjemmemarked

Norge på bunnplass i Europa: Det tar nesten 2 år før Norske pasienter får nye kreftmedisiner

Norske kreftpasienter er blant de dårligst stilte i Europa når det gjelder å få tilgang til nye kreftlegemidler. – Dette kan Norge ikke være bekjent av. Vi må gjøre noe med det norske systemet for godkjenning av nye kreftlegemidler som gjør at pasientene får legemidlene så sent. Det sier den anerkjente kreftlegen Åslaug Helland til HealthTalk. Hun er overlege ved Avdeling for kreftbehandling ved Oslo … Continue reading Norge på bunnplass i Europa: Det tar nesten 2 år før Norske pasienter får nye kreftmedisiner

Beslutningsforum sa ja til Keytruda – 700 lungekreftpasienter årlig får et nytt behandlingstilbud

Beslutningsforum sa i dag ja til at offentlige sykehus kan tilby lungekreftpasienter en ny behandling. Beslutningsforum sier at 700 pasienter i Norge hvert år er aktuelle for behandlingen. Keytruda fikk godkjenning i kombinasjon med pemetreksed og platinumholdig kjemoterapi ved førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft. Nederst i artikkelen kan du lese den detaljerte indikasjonen for bruken av Keytruda. MSD ga en ny pris – Vi er glade … Continue reading Beslutningsforum sa ja til Keytruda – 700 lungekreftpasienter årlig får et nytt behandlingstilbud