Om HealthTalk

HealthTalk er et utstillingsvindu for innovative helsetjenester- og produkter. Målet er å inspirere og dele kunnskap og kompetanse om fremtidens helseløsninger.

HealthTalk er en uavhengig nettavis med nyheter, analyser og debatt om helsebransjen. Vi snakker om om;

Digital helse, legemidler, bioteknologi, medtek, helsetjenester, politikk, forsikring, livsstil og forebygging.

I HealthTalk snakker du med målgruppe som hver dag holder seg oppdatert på helsedebatten.

HealthTalk sin målgruppe er ansatte i helsebransjen, helsepersonell, investorer, politikere, offentlig forvaltning, interesseorganisasjoner forskningsmiljøer og næringsliv,  og alle andre som er interessert i stoff fra avisens nedslagsfelt. Selv om avisen er en nisjeavis skal den også ha allmenn interesse. Et av avisens fremste mål er å dele kunnskap og skape debatt.

Redaksjonell plattform

HealthTalk skal tilstrebe en kritisk, seriøs og informativ journalistikk, i tråd med den frie pressens idealer. HealthTalk skal strekke seg etter en journalistikk som skal treffe målgruppen til avisen.

HealthTalk skal være informativ, nyttig og underholdende for målgruppen, også modig og gjerne kontroversiell. Saklighets- og vesentlighetsprinsippet skal ligge til grunn. Det er et mål å sette dagsorden i samfunnsdebatten.

HealthTalk.no ble etablert 20. februar 2019. og er eid av Zeppelin as  – et konsulentselskap med et stort fokus på samspillet mellom teknologi og helse.HealthTalks sin redaksjon skriver artikler og lager videoinnslag samt markedsfører innholdet på sosiale medier. Redaksjonen ledes av Hans Anderssen. Han har bakgrunn som kommunikasjonsdirektør i Apotek1 og i Elopak. Han har jobbet i Burson Marsteller, i Geelmuyden Kiese og i Helse- og omsorgsdepartementet. Han har dessuten vært journalist i blant annet NRK Østlandssendingen og Vårt Land. Hans Anderssen har mastergrad i statsvitenskap.

Ansvarlig redaktør
Hans Anderssen
hans@healthtalk.no 
481 91 949