Sykehusleger starter medisinske studier for å gi pasientene persontilpasset medisin

Sykehusleger starter medisinske studier for å gi pasientene den beste behandlingen fordi Beslutningsforum ikke vil godkjenne nye og dyre legemidler. Legemiddelselskapene betaler både for medisinen pasientene får i studien og de betaler for selve studien – at sykehusansatte bruker tid på forskning. Aftenposten forteller historien til Oslomannen Naveed Ali (35) som er blitt med i en forskningsstudie finansiert av legemiddelselskapet AstraZeneca som gir Ali behandling … Continue reading Sykehusleger starter medisinske studier for å gi pasientene persontilpasset medisin

Fersk rapport: Slår alarm om fedme i Norge. Tar livet av 3200 årlig.

Norge er rammet av en fedmeepidemi. Nå har én million – hver fjerde nordmann – diagnosen fedme. I tillegg er 70 prosent av den norske befolkningen overvektige. Epidemien går hardest utover de som bor i distriktene og de med lavest utdannelse og inntekt. Regjeringen har ingen mottiltak. Vi er Nordens feteste og er på vekttoppen i Europa. Nordmenn er blitt dobbelt så fete på 20 … Continue reading Fersk rapport: Slår alarm om fedme i Norge. Tar livet av 3200 årlig.

Nils Kristian Klev ble ny leder for Allmennlegeforeningen

Nils Kristian Klev er fastlege i Røyken kommune og kommer fra vervet som nestleder i Allmennlegeforeningen. Klev tar over etter Tom Ole Øren. Nils Kristian Klev vant med 37 mot 34 stemmer til Egil Johannesen. Valget av ny leder fant sted den 8. mai. Til lederkandidaturet i Allmennlegeforeningen (Af) hadde to kandidater meldt seg: Egil Johannesen, spesialist i allmennmedisin ved Medisinsk Senter Fornebu og tidligere … Continue reading Nils Kristian Klev ble ny leder for Allmennlegeforeningen

Årets lønnsoppgjør for sykehuslegene er i boks

Mandag kveld kom Legeforeningen og Spekter til enighet om årets lønnsoppgjør for sykehuslegene. Oppgjøret er i sin helhet avtalt sentralt, og det vil derfor ikke bli gjennomført lokale forhandlinger ved det enkelte helseforetak. I tillegg til lønnstillegg i tråd med frontfaget til de ulike legegruppene, er partene enige om å nedsette en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skal arbeide med analyse av lønnsdata og beregningsmodeller fram mot hovedoppgjøret … Continue reading Årets lønnsoppgjør for sykehuslegene er i boks

Fastlegenes arbeidsbelastning øker

– Nå haster det mer enn noen gang med at regjeringen setter inn strakstiltak, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen. Etter bruddet i normaltarifforhandlingene i 2018, ble partene enige om å sette ned en partssammensatt arbeidsgruppe. Målet var å kartlegge omfanget av fastlegenes oppgaver av varig karakter, som tidligere ikke er blitt kompensert. Dette melder Legeforeningen. Arbeidsgruppen ble satt sammen av representanter fra staten … Continue reading Fastlegenes arbeidsbelastning øker

Kampen mot Aids kan være vunnet – ny behandling som stanser overføringen av HIV-viruset er funnet

En bred studie over mange år beviser at hivpositive som får antiretroviral behandling (ART) ikke kan smitte andre. En europeisk studie av nesten 1000 homofile par som hadde sex uten kondom – hvor en av partnerne hadde HIV og tok antiretrovirale stoffer for å undertrykke viruset – viste at behandlingen forhindrer seksuell overføring av viruset. Medisinens suksess viser at dersom alle med HIV får ART-behandling, … Continue reading Kampen mot Aids kan være vunnet – ny behandling som stanser overføringen av HIV-viruset er funnet

AbbVies Skyrizi har fått markedsføringstillatelse

EU-kommisjonen har gitt tommelen opp for Skyrizi – AbbVie sitt innovative legemiddel mot plakkpsoriasis. Nå gjenstår bare en positiv beslutning fra Beslutningsforum før norske pasienter kan få tilgang til Skyrizi. Godkjenningen er basert på fire fase 3-studier der mer enn 2000 pasienter med moderat til alvorlig plakkpsoriasis deltok. I disse studiene oppnådde pasientene som fikk Skyrizi (risankizumab) signifikant bedre effekt enn de som fikk de … Continue reading AbbVies Skyrizi har fått markedsføringstillatelse

Fokus på 24-timersmennesket: Hvordan vil fremtidens bedriftshelsetjeneste se ut?

Zeppelin tror den vil endre seg radikalt. Fokuset skifter fra sikkerhetsproblematikk, det som tradisjonelt har blitt kalt HMS – Helse, miljø og sikkerhet, og mer over på den ansatte som individ. Bedriften blir arenaen som ikke bare fremmer god bedriftshelse og får ned sykefraværet, men vil også være det stedet hvor samfunnet henter ut de store helsegevinstene. Arbeidsplassen, der vi er åtte timer om dagen, … Continue reading Fokus på 24-timersmennesket: Hvordan vil fremtidens bedriftshelsetjeneste se ut?

Digitaliseringen kommer og det norske helsevesenet må få på seg skoene

Kjeld Anderssen i Zeppelin mener at det er på tide at det norske helsesystemet tar aksjon og omfavner den digitale revolusjonen som nå finner sted innen helse. Hjulpet av den raske fremveksten innen ny teknologi, begynner vitenskapen om menneskets helse å bli digitalisert. Sofistikerte smarttelefon-applikasjoner brukes til å kontinuerlig overvåke pasientens helse, og åpner opp nye måter å behandle kroniske og langvarige diagnoser. Kunstig intelligens … Continue reading Digitaliseringen kommer og det norske helsevesenet må få på seg skoene