Photocure med sterk topplinjevekst etter kraftig løft i USA

Photocure kan notere seg for svært gode salgstall i årets tre første måneder – særlig i det viktige amerikanske markedet. Selskapets fokus på kommersialisering ser nå ut til å bære frukter. Photocure ASA fikk en omsetningsvekst i første kvartal 2019 på hele 52 prosent i det amerikanske markedet målt i USD. Veksten bidro til at Hexvix / Cysview hadde en omsetning på 51,2 millioner kroner … Continue reading Photocure med sterk topplinjevekst etter kraftig løft i USA

Stortinget utsetter behandling av omstridt lovforslag – Kan åpne for individuell vurdering av hvem som skal få persontilpasset medisin

Samtlige partier på Stortinget er blitt enige om å utsette behandlingen av Regjeringens omstridte lovforslag som vil lovfeste Beslutningsforum og prioriteringskriteriene. Årsaken er at Stortinget ønsker mer informasjon på bordet for å vurdere i hvilken grad det skal åpnes for individuell vurdering av hvem som skal få persontilpasset medisin. Arbeiderpartiet: -Dette er Ikke rettferdig Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol er tydelig på at hun og … Continue reading Stortinget utsetter behandling av omstridt lovforslag – Kan åpne for individuell vurdering av hvem som skal få persontilpasset medisin

Innvandrerkvinner har hissigere brystkreft

Innvandrerkvinner får sjeldnere brystkreft enn norskfødte – men dersom de først får brystkreft, er sykdommen ofte mer aggressiv. Innvandrerkvinner utvikler oftere enn norskfødte brystkreft som er forbundet med dårlig prognose. Det viser en ny studie, som er utført ved Kreftregisteret og som er publisert i tidsskriftet European Radiology i februar 2019. Over 3 millioner screeningundersøkelser og over 750 000 kvinner var inkludert i studien, hvorav … Continue reading Innvandrerkvinner har hissigere brystkreft

Her er verdens 20 største legemiddelselskaper

Johnson & Johnson, Pfizer og Roche er verdens tre meste verdifulle legemiddelselskaper, tett fulgt av Merck, Novartis og Abbvie. J&J er fire ganger større enn Equinor målt i markedsverdi. Det viser tall fra fra det anerkjente analysebyrået GlobalData. Tallene er innhentet 31.12. 2018. De tre største norske legemiddelselskapene er Pfizer, Novartis og MSD. Gilead inntar fjerdeplassen. J&J er 2,5 ganger mer verdt enn det norske … Continue reading Her er verdens 20 største legemiddelselskaper

Professor advarer: Unge dødssyke pasienter nektes behandling fordi de tilhører en pasientgruppe med mange eldre

Unge kreftpasienter nektes tilgang til innovativ legemiddelbehandling fordi de tilhører en pasientgruppe med høy gjennomsnittsalder. Dette gjelder blant annet unge pasienter med lungekreft. Det forteller professor i helseøkonomi ved NTNU, Jon Magnussen til HealthTalk. Magnussen ledet arbeidet med prioriteringsrapporten På ramme alvor. Magnussen-gruppen vurderte hvordan grad av alvorlighet skal benyttes i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten. Magnussen-rapporten la til grunn at absolutt prognosetap skal benyttes som mål … Continue reading Professor advarer: Unge dødssyke pasienter nektes behandling fordi de tilhører en pasientgruppe med mange eldre

27 000 har mer enn én kreftdiagnose

Antallet personer med mer enn én kreftdiagnose øker. Over 27 000 personer i Norge lever med flere diagnoser. I 2017 fikk 1146 personer flere kreftdiagnoser i løpet av ett år. Nå råder kreftregisteret at kreftoverlevere følger rådene for forebygging av kreft. Kreftregisteret har registrert en kraftig økning i antall personer som får flere ulike kreftdiagnoser. De siste 10 årene har 75 prosent flere som får … Continue reading 27 000 har mer enn én kreftdiagnose

Nettleger feilbehandler oftere barn

Nettleger skriver oftere ut antibiotika til barn med luftveisinfeksjon enn ved fysisk legekonsultasjon. Nettleger skriver også oftere ut feil antibiotika. Det viser en ny studie som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Pediatrics. De amerikanske forskerne benyttet seg av data fra en nasjonal database for privat sykeforsikring som omfatter 4 millioner barn. Forskerne undersøkte utfallet av alle legebesøk for barn i alderen 0-17 år på … Continue reading Nettleger feilbehandler oftere barn

Gjør comeback i toppolitikken: Sylvi Listhaug blir ny eldre- og folkehelseminister

Et drøyt år etter at Sylvi Listhaug måtte gå av som justisminister, trer hun på nytt inn i regjeringen, når hun nå avløser Åse Michaelsen (Frp) som ny eldre- og folkehelseminister. Med dette er FrPs sterkeste kort inne i regjeringen. Listhaug er en politiker som engasjerer, provoserer og mobiliserer. I partiet er det store forventinger til at Listhaug vil ta en langt mer offensiv rolle … Continue reading Gjør comeback i toppolitikken: Sylvi Listhaug blir ny eldre- og folkehelseminister

HealthTalk mener: Bent Høie får det som han vil – Beslutningsforum blir lovfestet

Til tross for stor motstand fra en rekke organisasjoner i Stortingets høring: Stortinget vil etter alle solemerker vedta å lovfeste Beslutningsforum. Med dette er Beslutningsforum kommet for å bli. Kun Stortinget kan legge ned denne nykommeren i norsk forvaltningspraksis. Vi har som kjent en flertallsregjering bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti. Det må et politiske jordskjelv til dersom disse partiene på Stortinget skulle … Continue reading HealthTalk mener: Bent Høie får det som han vil – Beslutningsforum blir lovfestet

Her er Arbeiderpartiets oppskrift for å styrke helsenæringen

– Jeg er fornøyd med mye av innholdet i Stortingsmeldingen om Helsenæringen, men vi vil foreslå flere konkrete tiltak når meldingen nå skal behandles i Stortinget. Det sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol til HealthTalk. Hun er tydelig på at stortingsmeldingen var en bestilling fra Stortinget og Arbeiderpartiet. Vi snakket med Kjerkol da Menon-rapporten Helsenæringens verdi nylig ble presentert. Les også:  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen … Continue reading Her er Arbeiderpartiets oppskrift for å styrke helsenæringen

Eksportpotensialet er nærmest ubegrenset – men helsenæringen trenger et større hjemmemarked

De statlige sykehusene og kommunene er den dominerende kunden til den norske helsenæringen. – De må bli bedre til å kjøpe inn ny teknologi, nye medisiner og helsetjenester. Det sier Karita Bekkemellem og Anne-Cecilie Kaltenborn. Bekkemellem er administrerende direktør i LMI, og Kaltenborn er administrerende direktør i NHO Service. Hver for seg leder de bransjeforeningene som er de klart største i den norske helsenæringen, legemidler … Continue reading Eksportpotensialet er nærmest ubegrenset – men helsenæringen trenger et større hjemmemarked

Norge på bunnplass i Europa: Det tar nesten 2 år før Norske pasienter får nye kreftmedisiner

Norske kreftpasienter er blant de dårligst stilte i Europa når det gjelder å få tilgang til nye kreftlegemidler. – Dette kan Norge ikke være bekjent av. Vi må gjøre noe med det norske systemet for godkjenning av nye kreftlegemidler som gjør at pasientene får legemidlene så sent. Det sier den anerkjente kreftlegen Åslaug Helland til HealthTalk. Hun er overlege ved Avdeling for kreftbehandling ved Oslo … Continue reading Norge på bunnplass i Europa: Det tar nesten 2 år før Norske pasienter får nye kreftmedisiner

Beslutningsforum sa ja til Keytruda – 700 lungekreftpasienter årlig får et nytt behandlingstilbud

Beslutningsforum sa i dag ja til at offentlige sykehus kan tilby lungekreftpasienter en ny behandling. Beslutningsforum sier at 700 pasienter i Norge hvert år er aktuelle for behandlingen. Keytruda fikk godkjenning i kombinasjon med pemetreksed og platinumholdig kjemoterapi ved førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft. Nederst i artikkelen kan du lese den detaljerte indikasjonen for bruken av Keytruda. MSD ga en ny pris – Vi er glade … Continue reading Beslutningsforum sa ja til Keytruda – 700 lungekreftpasienter årlig får et nytt behandlingstilbud

Aleris skal selges – Wallenberg kaster kortene

Etter det HealthTalk erfarer pågår det nå en prosess med å selge Aleris Helse. Aleris Helse er eid av den styrtrike svenske Wallenbergfamilen gjennom investeringsselskapet Investor AB. Aleris Helse har en årlig omsetning på 5,5 milliarder kroner med 4500 medarbeidere. Norges største private helseselskap, Aleris Helse er til salgs. Investor AB har i lengre tid hatt et ønske om å selge Aleris Helse. Det er … Continue reading Aleris skal selges – Wallenberg kaster kortene

Medistim stimer frem med rekordinntekter

Kvartalstallene til norske Medistim ASA er hyggelig lesning for aksjonærene. Selskapet omsatte for 89 millioner kroner i første kvartal, mot 74 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet (EBIT) ble solide 20 millioner kroner – en oppgang på 47 prosent som gir en driftsmargin på 20 prosent. Markedet likte regnskapstallene og sendte aksjen opp nesten 9 prosent til 127 kroner etter fremleggelsen. Positiv klinisk … Continue reading Medistim stimer frem med rekordinntekter