Photocure med sterk topplinjevekst etter kraftig løft i USA

Photocure kan notere seg for svært gode salgstall i årets tre første måneder – særlig i det viktige amerikanske markedet. Selskapets fokus på kommersialisering ser nå ut til å bære frukter. Photocure ASA fikk en omsetningsvekst i første kvartal 2019 på hele 52 prosent i det amerikanske markedet målt i USD. Veksten bidro til at Hexvix / Cysview hadde en omsetning på 51,2 millioner kroner … Continue reading Photocure med sterk topplinjevekst etter kraftig løft i USA

Sykehusleger starter medisinske studier for å gi pasientene persontilpasset medisin

Sykehusleger starter medisinske studier for å gi pasientene den beste behandlingen fordi Beslutningsforum ikke vil godkjenne nye og dyre legemidler. Legemiddelselskapene betaler både for medisinen pasientene får i studien og de betaler for selve studien – at sykehusansatte bruker tid på forskning. Aftenposten forteller historien til Oslomannen Naveed Ali (35) som er blitt med i en forskningsstudie finansiert av legemiddelselskapet AstraZeneca som gir Ali behandling … Continue reading Sykehusleger starter medisinske studier for å gi pasientene persontilpasset medisin

Stortinget utsetter behandling av omstridt lovforslag – Kan åpne for individuell vurdering av hvem som skal få persontilpasset medisin

Samtlige partier på Stortinget er blitt enige om å utsette behandlingen av Regjeringens omstridte lovforslag som vil lovfeste Beslutningsforum og prioriteringskriteriene. Årsaken er at Stortinget ønsker mer informasjon på bordet for å vurdere i hvilken grad det skal åpnes for individuell vurdering av hvem som skal få persontilpasset medisin. Arbeiderpartiet: -Dette er Ikke rettferdig Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol er tydelig på at hun og … Continue reading Stortinget utsetter behandling av omstridt lovforslag – Kan åpne for individuell vurdering av hvem som skal få persontilpasset medisin

Fersk rapport: Slår alarm om fedme i Norge. Tar livet av 3200 årlig.

Norge er rammet av en fedmeepidemi. Nå har én million – hver fjerde nordmann – diagnosen fedme. I tillegg er 70 prosent av den norske befolkningen overvektige. Epidemien går hardest utover de som bor i distriktene og de med lavest utdannelse og inntekt. Regjeringen har ingen mottiltak. Vi er Nordens feteste og er på vekttoppen i Europa. Nordmenn er blitt dobbelt så fete på 20 … Continue reading Fersk rapport: Slår alarm om fedme i Norge. Tar livet av 3200 årlig.

Innvandrerkvinner har hissigere brystkreft

Innvandrerkvinner får sjeldnere brystkreft enn norskfødte – men dersom de først får brystkreft, er sykdommen ofte mer aggressiv. Innvandrerkvinner utvikler oftere enn norskfødte brystkreft som er forbundet med dårlig prognose. Det viser en ny studie, som er utført ved Kreftregisteret og som er publisert i tidsskriftet European Radiology i februar 2019. Over 3 millioner screeningundersøkelser og over 750 000 kvinner var inkludert i studien, hvorav … Continue reading Innvandrerkvinner har hissigere brystkreft

Nils Kristian Klev ble ny leder for Allmennlegeforeningen

Nils Kristian Klev er fastlege i Røyken kommune og kommer fra vervet som nestleder i Allmennlegeforeningen. Klev tar over etter Tom Ole Øren. Nils Kristian Klev vant med 37 mot 34 stemmer til Egil Johannesen. Valget av ny leder fant sted den 8. mai. Til lederkandidaturet i Allmennlegeforeningen (Af) hadde to kandidater meldt seg: Egil Johannesen, spesialist i allmennmedisin ved Medisinsk Senter Fornebu og tidligere … Continue reading Nils Kristian Klev ble ny leder for Allmennlegeforeningen

Her er verdens 20 største legemiddelselskaper

Johnson & Johnson, Pfizer og Roche er verdens tre meste verdifulle legemiddelselskaper, tett fulgt av Merck, Novartis og Abbvie. J&J er fire ganger større enn Equinor målt i markedsverdi. Det viser tall fra fra det anerkjente analysebyrået GlobalData. Tallene er innhentet 31.12. 2018. De tre største norske legemiddelselskapene er Pfizer, Novartis og MSD. Gilead inntar fjerdeplassen. J&J er 2,5 ganger mer verdt enn det norske … Continue reading Her er verdens 20 største legemiddelselskaper

Årets lønnsoppgjør for sykehuslegene er i boks

Mandag kveld kom Legeforeningen og Spekter til enighet om årets lønnsoppgjør for sykehuslegene. Oppgjøret er i sin helhet avtalt sentralt, og det vil derfor ikke bli gjennomført lokale forhandlinger ved det enkelte helseforetak. I tillegg til lønnstillegg i tråd med frontfaget til de ulike legegruppene, er partene enige om å nedsette en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skal arbeide med analyse av lønnsdata og beregningsmodeller fram mot hovedoppgjøret … Continue reading Årets lønnsoppgjør for sykehuslegene er i boks

Fastlegenes arbeidsbelastning øker

– Nå haster det mer enn noen gang med at regjeringen setter inn strakstiltak, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen. Etter bruddet i normaltarifforhandlingene i 2018, ble partene enige om å sette ned en partssammensatt arbeidsgruppe. Målet var å kartlegge omfanget av fastlegenes oppgaver av varig karakter, som tidligere ikke er blitt kompensert. Dette melder Legeforeningen. Arbeidsgruppen ble satt sammen av representanter fra staten … Continue reading Fastlegenes arbeidsbelastning øker

Kampen mot Aids kan være vunnet – ny behandling som stanser overføringen av HIV-viruset er funnet

En bred studie over mange år beviser at hivpositive som får antiretroviral behandling (ART) ikke kan smitte andre. En europeisk studie av nesten 1000 homofile par som hadde sex uten kondom – hvor en av partnerne hadde HIV og tok antiretrovirale stoffer for å undertrykke viruset – viste at behandlingen forhindrer seksuell overføring av viruset. Medisinens suksess viser at dersom alle med HIV får ART-behandling, … Continue reading Kampen mot Aids kan være vunnet – ny behandling som stanser overføringen av HIV-viruset er funnet

Professor advarer: Unge dødssyke pasienter nektes behandling fordi de tilhører en pasientgruppe med mange eldre

Unge kreftpasienter nektes tilgang til innovativ legemiddelbehandling fordi de tilhører en pasientgruppe med høy gjennomsnittsalder. Dette gjelder blant annet unge pasienter med lungekreft. Det forteller professor i helseøkonomi ved NTNU, Jon Magnussen til HealthTalk. Magnussen ledet arbeidet med prioriteringsrapporten På ramme alvor. Magnussen-gruppen vurderte hvordan grad av alvorlighet skal benyttes i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten. Magnussen-rapporten la til grunn at absolutt prognosetap skal benyttes som mål … Continue reading Professor advarer: Unge dødssyke pasienter nektes behandling fordi de tilhører en pasientgruppe med mange eldre

27 000 har mer enn én kreftdiagnose

Antallet personer med mer enn én kreftdiagnose øker. Over 27 000 personer i Norge lever med flere diagnoser. I 2017 fikk 1146 personer flere kreftdiagnoser i løpet av ett år. Nå råder kreftregisteret at kreftoverlevere følger rådene for forebygging av kreft. Kreftregisteret har registrert en kraftig økning i antall personer som får flere ulike kreftdiagnoser. De siste 10 årene har 75 prosent flere som får … Continue reading 27 000 har mer enn én kreftdiagnose

AbbVies Skyrizi har fått markedsføringstillatelse

EU-kommisjonen har gitt tommelen opp for Skyrizi – AbbVie sitt innovative legemiddel mot plakkpsoriasis. Nå gjenstår bare en positiv beslutning fra Beslutningsforum før norske pasienter kan få tilgang til Skyrizi. Godkjenningen er basert på fire fase 3-studier der mer enn 2000 pasienter med moderat til alvorlig plakkpsoriasis deltok. I disse studiene oppnådde pasientene som fikk Skyrizi (risankizumab) signifikant bedre effekt enn de som fikk de … Continue reading AbbVies Skyrizi har fått markedsføringstillatelse

Nettleger feilbehandler oftere barn

Nettleger skriver oftere ut antibiotika til barn med luftveisinfeksjon enn ved fysisk legekonsultasjon. Nettleger skriver også oftere ut feil antibiotika. Det viser en ny studie som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Pediatrics. De amerikanske forskerne benyttet seg av data fra en nasjonal database for privat sykeforsikring som omfatter 4 millioner barn. Forskerne undersøkte utfallet av alle legebesøk for barn i alderen 0-17 år på … Continue reading Nettleger feilbehandler oftere barn

Gjør comeback i toppolitikken: Sylvi Listhaug blir ny eldre- og folkehelseminister

Et drøyt år etter at Sylvi Listhaug måtte gå av som justisminister, trer hun på nytt inn i regjeringen, når hun nå avløser Åse Michaelsen (Frp) som ny eldre- og folkehelseminister. Med dette er FrPs sterkeste kort inne i regjeringen. Listhaug er en politiker som engasjerer, provoserer og mobiliserer. I partiet er det store forventinger til at Listhaug vil ta en langt mer offensiv rolle … Continue reading Gjør comeback i toppolitikken: Sylvi Listhaug blir ny eldre- og folkehelseminister