-Forstår at lungekreftpasientene demonstrerer for ny medisin

-Jeg forstår at lungekreftpasientene demonstrerer, og jeg skjønner at de er skuffet over vedtaket i Beslutningsforum. Jeg har stor forståelse for at pasientene ønsker nye innovative medisiner som kan gi dem nytt håp og muligheter. Det sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H). HealthTalk snakket med statssekretæren etter at hun hadde holdt innledningsforedraget på  seminaret Fremtidens kreftbehandling i regi av Oslo Cancer Cluster sammen med Legemiddelindustrien (LMI), … Continue reading -Forstår at lungekreftpasientene demonstrerer for ny medisin

-Nordmenn skal ha like god tilgang på persontilpasset medisin som pasienter i andre land

Persontilpasset medisin kan gi mer målrettet diagnose, behandling og forebygging av mange sykdommer, bedre behandlingseffekt og redusert forekomst av bivirkninger. Persontilpasset medisin krever avansert utstyr, tverrfaglighet og høy kompetanse. Det generelle kunnskapsnivået i helsetjenesten om persontilpasset medisin og biologiske mekanismer er for lavt. Det er for liten kapasitet på Norske sykehus blant annet på diagnostikk for å kunne ta mer i bruk innovative legemidler. Sykehusene … Continue reading -Nordmenn skal ha like god tilgang på persontilpasset medisin som pasienter i andre land

Smartforsikringer: Flere kan få helseforsikring med ny teknologi

Smartklokker fra Garmin brukes for å gjøre helseforsikringer smartere. Forsikringskundene til det globale forsikringsselskapet SCOR Global Life bruker Garminklokker for å måle- og forbedre helsen. Smartklokkene samler aktivitets- og helsedata som sendes til forsikringsselskapets helseapp. De som lever sunt får belønninger som lavere forsikringspremie og tilgang til helsecoach etter samme modell som man oppnår bonuspoeng på flyreiser. Smartforsikringer er en helt ny kategori forsikringer som … Continue reading Smartforsikringer: Flere kan få helseforsikring med ny teknologi

Sjokkmålingen: – Vi har en formidabel formidlingsoppgave

E-helsedirektoratet mener at folks lave tillit til norsk e-helse skyldes de mange hendelsene i helsesektoren de siste årene med blant annet datainnbrudd i Helse Sør-Øst.  – Vi bør ikke la oss overraske av disse tallene. Det har vært mye medieoppslag den siste tiden rundt informasjonssikkerhet og personvern – så her har vi en formidabel formidlingsoppgave fremover. Det sier Jon Helge Andersen, avdelingsdirektør i Direktoratet for … Continue reading Sjokkmålingen: – Vi har en formidabel formidlingsoppgave

IT-feil i pasientsystemene stopper operasjoner i Helse Vest

Alle sykehusene i Helse Vest fikk store IT-problemer onsdag formiddag og operasjoner ble utsatt. Nå er noen av datasystemene oppe og går igjen. Feilen skyldes en planlagt oppdatering av flere datasystemer. Flere sentrale pasientbehandlingssystemer blant annet journalsystemene har vært nede. Dette er systemer som er kritiske i forhold til å gjennomføre pasientbehandlinger, helsepersonell får ikke opp opplysninger om pasientene de skal behandle. Derfor måtte alle … Continue reading IT-feil i pasientsystemene stopper operasjoner i Helse Vest

– Direktoratet må sterkere på banen

I går skrev HealthTalk at en fersk undersøkelse gjennomført av Direktoratet for e-helse slår fast at kun halvparten av de spurte har tillit til at deres digitale helseopplysninger håndteres forsvarlig.  – Jeg tror undersøkelsen tegner et riktig bilde av nordmenns holdninger. Det er viktig at direktoratet tar resultatet fra undersøkelsen alvorlig og går i gang med å informere bedre om vårt digitale helsevesen. Det sier … Continue reading – Direktoratet må sterkere på banen

Sjokkmåling for norsk e-helse: Lav tillit og få brukere

Kun halvparten har tillit til at deres digitale helseopplysninger håndteres forsvarlig. 53 prosent er redde for at deres digitale helseopplysninger ikke vil være tilgjengelig for helsepersonell i en akuttsituasjon. Flere frykter dette nå enn for seks år siden. Norge er det land i Norden der færrest bruker digitale helsetjenester. Dette er noen av de svært oppsiktsvekkende funnene i en ny undersøkelse blant 1162 norske innbyggere … Continue reading Sjokkmåling for norsk e-helse: Lav tillit og få brukere

Fikk ja fra Beslutningsforum: HivNorge er glad for ny hivmedisin

Generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge synes det er svært positiv at medisinen Biktarvy nå er godkjent av Beslutningsforum. – Flere infeksjonsleger og sykepleiere som daglig arbeider med mennesker som lever med hiv, sier at denne medisinen vil være kjærkommen. Nå får vi se om de blir prioritert i den pågående anbudsrunden, sier hun. Beslutningsforum vedtok på mandag 19. mars at den nye hiv-medisinen Biktarvy kan … Continue reading Fikk ja fra Beslutningsforum: HivNorge er glad for ny hivmedisin

Helseplattformen og Epic signerte milliardkontrakt om ny pasientjournal

Helseplattformen og Epic inngikk i dag kontrakt om levering av en felles pasientjournal til hele helsetjenesten i Midt-Norge. Kontraktsverdien for anskaffelsen er 1,2 milliarder kroner, og omfatter lisenser, tjenestekjøp og 10 års vedlikehold. Helseplattformens styreleder Nils Kvernmo signerte kontrakten og takket for profesjonelt utført arbeid både fra prosjektets folk og Epic. Langvarig partnerskap – Dette er starten på et langvarig partnerskap mellom Epic, kommunene og … Continue reading Helseplattformen og Epic signerte milliardkontrakt om ny pasientjournal

Catapult Life Science – Grunnmuren til et norsk bioteknologieventyr

-Vi er et katapultsenter der norske bioteknologiselskaper kan teste nye produkter og ny teknologi. Vi gjør det mulig å bringe frem nye produkter for medisin og helse i Norge og skal være grunnmuren til å det som kan bli et stort norsk bioteknologimiljø, sier grunder og daglig leder Astrid Hilde Myrset. Hun leder 9 medarbeidere og 1200 kvadratmeter med avanserte laboratorier på Fornebu utenfor Oslo. … Continue reading Catapult Life Science – Grunnmuren til et norsk bioteknologieventyr

Beslutningsforum sa nei til ny livsforlengende kreftmedisin

I dag vedtok Beslutningsforum at kreftlegemidlet Ninlaro (Iksazomib) likevel ikke skal  bli tilgjengelig for pasienter med benmargskreft. Begrunnelsen er at det blir for dyrt for helsevesenet. Ninlaro har i lengre tid vært tilgjengelig for danske, tyske, svenske og britiske pasienter. Dette var det andre avslaget til Ninlaro. I desember 2017 ble medisinen for første gang vurdert av Beslutningsforum, men fikk nei fordi den kostet for … Continue reading Beslutningsforum sa nei til ny livsforlengende kreftmedisin

To norske biotekselskaper inngår lisensavtale til 100 millioner

De to norske biotekselskapene Targovax og Zelluna Immunotherapy har har inngått en avtale til en verdi av 100 millioner kroner. Aksjemarkedet likte nyheten og  sendte Targovax-kursen opp 14 prosent. Targovax har inngått en lisensavtale med Zelluna Immunotherapy for patenter, immaterielle rettigheter og kunnskap relatert til utvikling av kreftbehandling basert på T-cellereseptorer (TCRer) rettet mot mutert RAS. Denne avtalen gir Targovax inntil 100 millioner kroner som … Continue reading To norske biotekselskaper inngår lisensavtale til 100 millioner

Tre eller flere egg om dagen øker risikoen for hjertesykdom og tidlig død, viser ny studie

Det har blitt debattert i mange år: Er egg bra eller dårlige for deg? Noen ernæringseksperter sier at egg er bra for deg, selv om egg har høyt innhold av kolesterol. Andre er sikre på at egg er usunt. En stor ny studie bidrar til å oppklare forvirringen. Studien analyserte data fra seks store amerikanske kohortstudier med nesten 30 000 deltakere som ble fulgt i … Continue reading Tre eller flere egg om dagen øker risikoen for hjertesykdom og tidlig død, viser ny studie

Roche styrker kommunikasjonsteamet

Caroline Lauritzen har tatt steget fra Legemiddelindustrien (LMI) til Roche. Hun blir en av kontaktpersonene for presse og media i Roche Norge. Lauritzen er utdannet journalist og har bred redaksjonell erfaring fra Dagbladet, hvor hun også beskjeftiget seg med helsejournalistikk. Lauritzen har en bachelorgrad i journalistikk fra OsloMet, og begynte å jobbe i Dagbladet allerede i studietiden. Hun gikk til LMI i 2014. De siste … Continue reading Roche styrker kommunikasjonsteamet

Krise hos helsegigant – kan tape en halv milliard

Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL) er i dyp krise. Årsaken er store tap for LHL-sykehuset Gardermoen. Tapene skyldes lav pasienttilgang og svak inntjening på det nye sykehuset. LHL-sykehuset Gardermoen har siden oppstarten for ett år siden behandlet 15.000 pasienter, men har kapasitet til å behandle dobbelt så mange. LHL-sykehuset Gardermoen sto ferdig i fjor, og tilbyr utredning og behandling innen hjerte, lunge, kirurgi, søvn … Continue reading Krise hos helsegigant – kan tape en halv milliard