Alle kreftpasienter må få tilbud om å bli med i kliniske studier

-Alle kreftpasienter må få tilbud om å bli med i kliniske studier som tester ut ny avansert medisin. Dette må bli en del pakkeforløpet og det må skje tidlig i behandlingen. Det sier kreftlege Roar Johansen, som jobber i IBM Watson Health. Watson er systemet som baserer seg på kunstig intelligens for å gi leger råd om diagnose og behandling. Løsningen handler først og fremst … Continue reading Alle kreftpasienter må få tilbud om å bli med i kliniske studier

AI vil revolusjonere helsevesenet – men Norge ligger langt bak

-Kunstig intelligens kommer til å revolusjonere pasientbehandlingen og helsevesenet. AI vil revolusjonere tjenester som vi allerede bruker i dag som røntgen, blodprøver og skape struktur i helsedata som ligger i pasientjournalene. I tillegg kommer kunstig intelligens med beslutningsstøtteverktøy som gjør at pasientene får en like god behandling uansett hvilken lege de har eller hvor de bor. Men Norge har ingen helhetlig satsning på AI i … Continue reading AI vil revolusjonere helsevesenet – men Norge ligger langt bak