Hvordan skal Fritt behandlingsvalg bli den dundrende suksessen som den fortjener å bli?

Dagens medisin skriver at Fritt behandlingsvalg ikke er noen suksess. Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland mener at ordningen er en stor suksess. Sannheten ligger nok et sted midt imellom.  Det som i alle fall er sikkert er at dette er en fantastisk ordning for pasientene som bør brukes mer for å få redusert ventetider på utredning og operasjon.  Fritt behandlingsvalg betyr at pasienter selv kan velge behandlingssted … Continue reading Hvordan skal Fritt behandlingsvalg bli den dundrende suksessen som den fortjener å bli?

Vil ha fritt behandlingsvalg i primærhelsetjenesten

-Regjeringen har som mål at Norge skal bli ledende innen e-helse innen 2025. Men hva skal til for at vi skal bli ledende på e-helse innenfor primærhelsetjenesten innen 2025?                                                                           -Både informasjonen og pengene må følge pasienten uansett hvor i helsevesenet man befinner seg. Det gir pasientene valgfrihet til å velge hvordan de får hjelp, hvor de får hjelp og når de får hjelp. Det sier … Continue reading Vil ha fritt behandlingsvalg i primærhelsetjenesten

Kathrine Myhre om ehelse-stortingsmeldingen

Regjeringen vil at Norge skal bli ledende på e-helse innen 2025. Her er Kathrine Myhre sine råd til Regjeringen for at dette skal bli en realitet. Norske sykehus og kommuner må bremse pilotering og begynne å kjøpe e-helseteknologi E-helseindustrien trenger tilgang til testfasiliteter slik det finnes for medisinsk teknisk utstyr Et tydeligere innovasjonsmandat for hele helsesektoren og sørge for mer innovasjon i offentlige anskaffelser, slik … Continue reading Kathrine Myhre om ehelse-stortingsmeldingen

Fokus på 24-timersmennesket: Hvordan vil fremtidens bedriftshelsetjeneste se ut?

Zeppelin tror den vil endre seg radikalt. Fokuset skifter fra sikkerhetsproblematikk, det som tradisjonelt har blitt kalt HMS – Helse, miljø og sikkerhet, og mer over på den ansatte som individ. Bedriften blir arenaen som ikke bare fremmer god bedriftshelse og får ned sykefraværet, men vil også være det stedet hvor samfunnet henter ut de store helsegevinstene. Arbeidsplassen, der vi er åtte timer om dagen, … Continue reading Fokus på 24-timersmennesket: Hvordan vil fremtidens bedriftshelsetjeneste se ut?