Digital helse vil endre helsebransjen

Verdens største teknologiselskaper står klare til å transformere helsebransjen. Det vil innebære mer informerte pasienter, bedre diagnoser og lavere kostnader. De siste 10 årene har vi sett at mobiltelefonen er blitt portalen for å holde orden på hverdagslivet. Vi bruker mobilen til å kjøpe, betale og holde kontakt med våre venner. I stigende grad lurer forbrukerne på hvorfor helsevesenet ikke kan tilby tilsvarende serviceinnovasjoner. Nå … Continue reading Digital helse vil endre helsebransjen

Digitaliseringen kommer og det norske helsevesenet må få på seg skoene

Kjeld Anderssen i Zeppelin mener at det er på tide at det norske helsesystemet tar aksjon og omfavner den digitale revolusjonen som nå finner sted innen helse. Hjulpet av den raske fremveksten innen ny teknologi, begynner vitenskapen om menneskets helse å bli digitalisert. Sofistikerte smarttelefon-applikasjoner brukes til å kontinuerlig overvåke pasientens helse, og åpner opp nye måter å behandle kroniske og langvarige diagnoser. Kunstig intelligens … Continue reading Digitaliseringen kommer og det norske helsevesenet må få på seg skoene